Vyberte stranu

Recenzia: Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílu k vyšší výkonnosti, Ružena Lukášová, Ivan Nový a kol. , Grada Publishing, 2004

Keďže tento blog je aj o manažerskom riadení a to súvisí s firemnou a oraganizačnou kultúrou, dostal som ponuku uverejniť recenziu nasledovnej publikácie od môjho kolegu zo spol. Aaaron&Partners, Jána Urigu. Dúfam, že vám poskytne zaujímavé informácie a zaujme vás...