Vyberte stranu

Príbehy v prezentácii

Príbehy nás sprevádzajú od malička. Na príbehy sa vieme naladiť,vieme ich precítiť.Príbehy dávajú každému rozprávaniu emócie a energiou. Preto by bola škoda nevyžiť rozprávanie príbehov vo vašej prezentácii alebo prednáške.

Psychohygiena kouča

Koučing patrí medzi profesie, ktoré kladú zvýšené nároky na kouča a jeho vnútornú emočnú stabilitu. Je zopár možností, ako zvyšovať vnútornú psychickú odolnosť.

Koučing a Martinko Klingáčik

Hlavným nástrojom v koučingu sú slová. Je to médium, ktoré nám  sprostredkúva informácie, skúsenosti, poznatky. Je to most, ktorým sa môžeme dostať k pochopeniu toho, čo sa deje s koučovaným.Slová sú tehlami, z ktorých kouč a koučovaný spoločne stavajú dom, ktorý môže...

Delegovanie-základné podmienky

Delegovanie je základnou manažérskou zručnosťou, napriek tomu sa jej mnohí manažéri spoľahlivo vyhýbajú, prípadne delegovaniu vôbec neveria a chcú si urobiť všetko sami. Na jednej strane je to pochopiteľné, na druhej strane v určitej fáze rozvoja firmy alebo tímu sa...